13 grudnia 2023 r. odbył się kolejny turniej Gramy w Ręczną, tym razem w hali przy Szkole Podstawowej w
Szaflarach. Turniej był zorganizowany dla dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych z terenu województwa
małopolskiego i wzięło w nim udział 10 drużyn mieszanych z 7 szkół, łącznie 112 dzieci, w tym: 71 chłopców i 41 dziewcząt. Rozegrano łącznie 20 meczów na dwóch boiskach.
Dla każdego uczestnika została zakupiona woda, soczek i przygotowano ciepły posiłek.
Mecze sędziowało 4 sędziów, którzy pełnili rolę opiekuna/mentora, ucząc i podpowiadając
dzieciom w czasie gry/zabawy.
Na koniec turnieju każdy uczestnik otrzymał medal i dyplom, a wszystkie drużyny otrzymały puchar.
Podziękowania kierujemy do Pana Rafała Szkaradzińskiego – Wójta Gminy Szaflary oraz
Pani Urszuli Krupy – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szaflarach za udostępnienie
wspaniałego obiektu, a także do Pana Konrada Dygonia za organizację i sprawne
przeprowadzenie turnieju.
Turniej zorganizowano dzięki wsparciu finansowemu ze środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej w 2023 roku z obszaru „Wspieranie projektów upowszechniania sportu
dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe, państwowe instytuty
badawcze oraz Polski Komitet Olimpijski”.

13 grudnia 2023 r. odbył się kolejny turniej Gramy w Ręczną, tym razem w hali przy Szkole Podstawowej w
Szaflarach. Turniej był zorganizowany dla dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych z terenu województwa
małopolskiego i wzięło w nim udział 10 drużyn mieszanych z 7 szkół, łącznie 112 dzieci, w tym: 71 chłopców i 41 dziewcząt. Rozegrano łącznie 20 meczów na dwóch boiskach.
Dla każdego uczestnika została zakupiona woda, soczek i przygotowano ciepły posiłek.
Mecze sędziowało 4 sędziów, którzy pełnili rolę opiekuna/mentora, ucząc i podpowiadając
dzieciom w czasie gry/zabawy.
Na koniec turnieju każdy uczestnik otrzymał medal i dyplom, a wszystkie drużyny otrzymały puchar.
Podziękowania kierujemy do Pana Rafała Szkaradzińskiego – Wójta Gminy Szaflary oraz
Pani Urszuli Krupy – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szaflarach za udostępnienie
wspaniałego obiektu, a także do Pana Konrada Dygonia za organizację i sprawne
przeprowadzenie turnieju.
Turniej zorganizowano dzięki wsparciu finansowemu ze środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej w 2023 roku z obszaru „Wspieranie projektów upowszechniania sportu
dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe, państwowe instytuty
badawcze oraz Polski Komitet Olimpijski”.

Klikając w poniższy link można zobaczyć galerię turnieju.

Galeria z turnieju