Kursokonferencja licencyjna organizowana przez Śl.ZPR i MZPR  za zgodą i przy współpracy  ZPRPZabrze 02.09.–03.09.2023r.

Śląski Związkiem Piłki Ręcznej wspólnie z Małopolskim Związkiem Piłki Ręcznej i we współpracy z Działem Organizacji Szkolenia Związku Piłki Ręcznej w Polsce informuje, że w dniach 2 i 3 września 2023 roku (sobota, niedziela) organizuje w Zabrzu kursokonferencję szkoleniową uprawniającą do uzyskania licencji „B” i „C” w sezonie 2023/2024.

Informacje organizacyjne:

  1. Tematyka konferencji kierowana jest do osób zainteresowanych szkoleniem dzieci i młodzieży w piłce ręcznej (instruktorów i trenerów) oraz do nauczycieli wychowania fizycznego. 

Planowana tematyka kursokonferencji:

• Nauczanie i doskonalenie techniki indywidualnej w ataku i obronie

• Nauka i doskonalenie taktyki gry w ataku

• Trening przygotowania motorycznego piłkarza ręcznego

• Żywienie w sporcie • Psychologiczne przygotowanie sportowca

• Teoria trening

Wykładowcy: Marcin Bożek, Joanna Brehmer, Katarzyna Brózda, Zygmunt Kamys,  Anna Niewiadomska, Rafał Rogowicz.

  • Zgodnie z Regulaminem wydawania licencji trenerskich w ZPRP z dnia 01.09.2013 r. certyfikat ukończenia ww. kursokonferencji będzie podstawą do ubiegania się lub do przedłużenia licencji kategorii „B” i „C”, osobom posiadającym kwalifikacje trenera lub instruktora.
  • Zajęcia programowe odbędą się w Hali Sportowej Pogoń Zabrze ul. Wolności 406
  • Organizator nie zapewnia zakwaterowania i wyżywienia.

Proponujemy dwa miejsca zakwaterowania

Hotel Alpex Zabrze ul. Franciszkańska 8

Hotel Ibis Zabrze ul. Jegiellońska 4

  • Opłata konferencyjna wynosi – 230 zł (dwieście trzydzieści złotych). Opłata obejmuje: koszty związane z wynajęciem obiektów, prowadzeniem wykładów i zajęć oraz materiałów dla uczestników konferencji.
  • Zgłoszenia: Osoby zainteresowane udziałem w konferencji, kluby oraz inne organizacje delegujące winny wypełnić załączony druk zgłoszeniowy oraz przesłać go do Śl.ZPR pod adres mailowy: slaskie@zprp.org.pl do dnia 20.08.2023 r. Do zgłoszenia proszę dołączyć kopię dowodu wpłaty po 230 zł za każdego uczestnika. Wpłaty należy dokonać:

Śląski Związek Piłki Ręcznej

ul. Jesionowa 15

40-159 Katowice

Santander Bank:
84 1500 1445 1214 4007 2348 0000

Prosimy o wpisanie w tytule przelewu dopisku – „Kursokonferencja”

  • Ramowy program Kursokonferencji:
02.09.2023 r. (sobota)
900–915 – otwarcie kursokonferencji
1015–1330 – zajęcia programowe
1330–1430 – przerwa obiadowa 1430–1800 – zajęcia programowe
03.09.2023 r. (niedziela)
900–1230 – zajęcia programowe
1230–1330 – przerwa obiadowa
1330–1745 – zajęcia programowe
1745–1800 – zakończenie kursokonferencji

Szczegółowy program zajęć zostanie opublikowany na stronie internetowej ŚlZPR i MZPR, oraz będzie rozesłany mailowo uczestnikom konferencji.

Osobą odpowiedzialną z ramienia ŚlZPR za organizację kursokonferencji jest:

Krystyna Wasiuk – tel. 509 253 261

Uwaga!

Kursokonferencja odbędzie się jeżeli zadeklaruje w niej udział minimum 30 osób
(wpłata 150 zł do dnia 20.08.2023r.)!!! W innym przypadku Śl.ZPR zastrzega sobie prawo do odwołania Kursokonferencji, a wpłacone pieniądze zostaną zwrócone.

Karta zgłoszeniowa