Z początkiem nowego roku szkolnego 2018,19 rozpoczęła się ogólnopolska akcja Związku Piłki Ręcznej w Polsce i Ministerstwa Sportu i Turystyki promująca piłkę ręczną wśród najmłodszych uczniów szkół podstawowych pn. “Gramy w Ręczną”. W każdym województwie zakwalifikowano 10 szkół.

W województwie Małopolskim są to:

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. K. Brodzińskiego w Bochni
 2. Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Wilczyskach
 3. Szkoła Podstawowa nr 23 im. Jana Pawła II w Tarnowie
 4. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Noblistów Polskich w Skawinie
 5. Zespół Szkół w Babicach
 6. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Nowym Sączu
 7. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Libuszy
 8. Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Libiążu
 9. Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Chrzanowie
 10. Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Racławicac

Idea programu:

 • INTEGRACJA RODZINNA I SPOŁECZNA – zagospodarowanie czasu wolnego uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli W-F;
 • POŻĄDANE NAWYKI ŻYWIENIOWE – kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych;
 • AKTYWNOŚĆ – zwiększenie liczby dzieci aktywnie spędzających czas wolny;
 • SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA – rozwój sportowy dzieci;
 • PROMOCJA DYSCYPLINY – zwiększenie zainteresowania sportem ze szczególnym uwzględnieniem piłki ręcznej; wyłonienie grupy dzieci szczególnie uzdolnionych („zRęczny Reprezentant Polski w piłce ręcznej”).

Założenia:

 • 32 turnieje – po 2 (dziewczynki i chłopcy) w każdym województwie;
 • 160 szkół w programie;
 • 1000 szt. materiałów promocyjno-szkoleniowych dla szkół;
 • 500 uczestników – dzieci z klas I-IV

Działania w ramach programu:

 1. Prowadzenie zajęć sportowych – w każdej szkole finansujemy prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami piłki ręcznej (2h tygodniowo) W zajęciach mogą uczestniczyć nie tylko dzieci uczęszczające do wybranej szkoły – zajęcia są prowadzone w danej szkole ale nie tylko dla jej uczniów.
 1. Imprezy sportowe – w każdym województwie planujemy zorganizować turniej/festyn, mający na celu dobrą zabawę, integrację środowiska oraz promocję aktywnego spędzania czasu wolnego (w zawodach ważny jest udział). W imprezie planowo uczestniczyć będą wszystkie szkoły z danego województwa (objęte programem– jednocześnie na festyn będziemy zapraszać dzieci ze szkół nie objętych programem.
 1. Sprzęt sportowy – każda szkoła uczestnicząca w programie otrzymuje: 2 bramki składane Quickplay o wymiarach 1.80×1.20 ; 10 piłek (różne rodzaje: do piłki ręcznej, ulicznej piłki ręcznej, piankowe) oraz 20 koszulek (w przypadku większych grup zapewnimy dodatkowe koszulki).
 1. Materiały dydaktyczne – każdy nauczyciel biorący udział w programie otrzyma książkę Lidii Walczyk dotyczącą nauczania piłki ręcznej w szkole podstawowej.
 1. Szkolenia – zostaną przeprowadzone szkolenia „Handball at School” – zajęcia zostaną zorganizowane we współpracy z IHF a prowadził je będzie lektor ze ścisłej czołówki światowej (w poprzednich latach był to Klaus Feldmann oraz Milan Petronijevic) – udział w szkoleniach jest bezpłatny a każdy uczestnik otrzyma komplet materiałów szkoleniowych IHF.

Szczegółowe informacje zawarte są na stronie programu:

www.gramywreczna.pl

Koordynatorzy projektu:

Łukasz Monikowski – koordynator krajowy, 662-242-714, reczna@zprp.org.pl

Krzysztof Janas koordynator w Małopolsce, 691 – 728 – 788, kjanas@op.pl