Niespodziewanie, w czwartek 22 grudnia 2022 roku odszedł od nas serdeczny i dobry Człowiek…
Był absolwentem klasy lekkoatletycznej SP 91, ale całe jego życie wypełniła piłka ręczna i pasja uczenia jej dzieci i młodzieży. Jego “matecznikiem” była SP 101, ale aktywnie włączał się do pracy w MZPR, ośrodkach OSPR, w nowohuckich klubach, takich jak: Krakus, Hutnik, Krakowiak, czy Kusy, jak i w najróżniejszych programach, których celem była popularyzacja jego ukochanej dyscypliny sportu. Był zawsze na pierwszej linii pracy nauczycielskiej i trenerskiej. Wprowadzanie najmłodszych w arkana piłki ręcznej, naprzód poprzez zabawę, potem przez systematyczny trening – to był jego żywioł.
A realizował to z autentycznym entuzjazmem, zawsze mając na celu dobro swoich wychowanków, zatem wielu z nich zachowa Go we wdzięcznej pamięci…
I nam wszystkim będzie nam Ciebie, Darku, bardzo brakować! Nowa Huta staje się bez Ciebie smutniejsza…

Wyrażamy najszczersze wyrazy współczucia Synom i bliskim Zmarłego.
Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona 29 grudnia 2022 roku o godz. 10.30 w opactwie Cystersów przy ul. Klasztornej 11 w Krakowie, a po niej nastąpi odprowadzenie śp. Darka na pobliski cmentarz.