W sobotę 18 marca 2023 roku odszedł od nas wielki przyjaciel młodzieży, serdeczny i dobry Człowiek. Miał blisko 91 lat…
Pasją życiową Stanisława Rajskiego była praca z młodzieżą i dla młodzieży w różnych strukturach organizacyjnych krakowskiej oświaty i edukacji – jako wychowawca, ale też jako świetny organizator.
Odnalazł też swoje miejsce jako sędzia piłki ręcznej i osiągnął w tym zakresie poziom najwyższy. Razem z Jerzy Regułą tworzyli parę międzynarodową. Jego parterem na boisku byli też inni wybitni sędziowie, m.in. Władysław Arciszewski.
Stanisław Rajski w latach 70. XX wieku był też przewodniczącym Komisji Sędziowskiej ówczesnego Krakowskiego Okręgowego Związku Piłki Ręcznej. We wszystkich podejmowanych działaniach cechowała Go pragmatyczna i życzliwa rzetelność.
Będzie nam, Staszku, brakować Twego uśmiechu…
Wyrażamy najszczersze wyrazy współczucia rodzinie i bliskim Zmarłego.
Pogrzeb śp. Stanisława odbędzie się w poniedziałek 27 marca 2023 roku o godz. 10:20 na Cmentarzu Prądnik Czerwony w Krakowie (kaplica przy ul. Powstańców).