Związek Piłki Ręcznej w Polsce, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu uruchamia w październiku br. nowy projekt dotyczący piłki ręcznej o charakterze turniejowym, który ma na celu popularyzację i upowszechnianie dyscypliny wśród nauczycieli wychowania fizycznego oraz uczniów z najmłodszych klas szkół podstawowych.

„Gramy w ręczną – TURNIEJ” obok tradycyjnego projektu szkoleniowo-promocyjnego „Gramy w ręczną” stanowi jego turniejowe dopełnienie.
Dzieci ze szkół podstawowych z klas I-III, jak również nauczyciele wychowania fizycznego będą mogli obok zwyczajowego szkolenia rozpocząć od tego roku zdrową rywalizację.
„Gramy w Ręczną – Turniej Mini Piłki Ręcznej” to projekt, w ramach którego rozegranych zostanie 16 turniejów mini piłki ręcznej – po jednym w każdym z województw. Miejsca rozegrania zawodów wybrane zostaną na podstawie konkursu ofert, nadesłanych przez zainteresowane ośrodki sportowe, szkoły lub kluby.
W każdym z turniejów przewidziany jest udział 10 drużyn, rozegranie 20 meczów i udział 200 dzieci.

Termin składania aplikacji mija 8 czerwca 2021 roku.
Chęć zorganizowania turnieju należy zgłosić wypełniając elektroniczny formularz dostępny on-line.
Szczegółowe informacje zostają przesłane do klubów prowadzących sekcje piłki ręcznej w Małopolsce. Innych zainteresowanych (kluby, szkoły, stowarzyszenia itp.) prosimy o kontakt na biuro@mzpr.pl

Więcej informacji znajdzie się wkrótce na stronie internetowej ZPRP.