W dniu 10.12.2018 roku, na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Małopolskiego Związku Piłki Ręcznej. Licznie zebrani delegaci wybrali nowy Zarząd oraz Komisje Rewizyjną naszego Związku. Ponadto delegaci podjęli uchwałę o nadaniu ustępującemu prezesowi, Zbigniewowi Gorączce, tytułu Honorowego Prezesa Małopolskiego Związku Piłki Ręcznej.

Zaraz po zakończeniu Walnego Zebrania, nowo wybrany Zarząd oraz Komisja Rewizyjna spotkały się na pierwszym posiedzeniu w celu ukonstytuowania się oraz podjęcia decyzji o wyborze nowego prezesa MZPR. Na wskutek podjętych w trakcie posiedzenia postanowień, władze Małopolskiego Związku Piłki Ręcznej na lata 2018 – 2022 przedstawiają się następująco:

Zarząd MZPR
Zbigniew Podolski – Prezes
Michał Spieszny – V-ce Prezes ds. sportowych
Włodzimierz Łabno – V-ce Prezes ds. organizacyjnych
Katarzyna Polak – Skarbnik
Janusz Jarczyński – Sekretarz
Krzysztof Jac – Członek Zarządu / Przewodniczący Komisji Sędziowskiej MZPR
Wojciech Marcinek – Członek Zarządu / Przewodniczący Komisji Gier i Dyscypliny
Jan Sowa – Członek Zarządu / Przewodniczący Rady Trenerów
Mateusz Zubik – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna
Dorota Błoniarczyk – Przewodnicząca KR
Iwona Rudek – V-ce Przewodnicząca KR
Krzysztof Janas – Członek KR