Zarząd Małopolskiego Związku Piłki Ręcznej informuje, iż w dniu 12.12.2022 roku (poniedziałek) o godzinie 17:00 (I termin), lub o godzinie 17:15 (II termin), w Szkole Podstawowej nr 91 w Krakowie (os. Handlowe 4), odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze MZPR.

Termin zgłaszania przez Kluby delegatów na Zebranie mija dnia 30.11.2022 r.

Komplet dokumentów dotyczących Zebrania został rozesłany do Klubów drogą mailową.