„Gramy w Ręczną – Turniej Mini Piłki Ręcznej” stanowi turniejowe dopełnienie tradycyjnego projektu szkoleniowo-promocyjnego „Gramy w Ręczną”.

W ramach projektu zorganizowane zostaną 2 jednodniowe turnieje mini piłki ręcznej dla dzieci klas 1-3 szkoły podstawowej.

 – 7 października w Bochni, Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Ks. J. Poniatowskiego

– 6 grudnia w Szaflarach, Hala Sportowa Szkoły Podstawowej, ul. Szkolna 6.

Cele projektu:

• upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

• promowanie gry i współpracy zespołowej, ruchu i aktywności fizycznej wśród uczniów, którym chcemy pokazać, że można czerpać radość z aktywnego trybu życia,

• popularyzację piłki ręcznej wśród uczniów, rodziców i opiekunów, a także wśród przedstawicieli samorządów, dyrektorów szkół podstawowych, nauczycieli wychowania fizycznego, animatorów,

• stworzenie warunków i możliwości organizacyjnych do gry w piłkę ręczną wszystkim zainteresowanym, bez wzglądu na płeć i status społeczny,

• integracja środowiska piłki ręcznej (nauczyciele, trenerzy, instruktorzy, animatorzy, sędziowie) oraz stworzenie systemu podnoszenia poziomu wiedzy i kwalifikacji nauczycieli, trenerów, instruktorów, animatorów uczestniczących w realizacji programu, a przez to wzmacnianie wizerunku m.in. nauczyciela sportu jako profesjonalisty i autorytetu dla młodych zawodników,

• promowanie idei i postaw wolontariatu wśród uczestników projektu,

• zaangażowanie w rozwój piłki ręcznej przedstawicieli wszystkich województw ze szczególnym uwzględnieniem tych województw, w których piłka ręczna jest mniej widoczna na tle innych dyscyplin (wyrównanie szans dostępu do sportu),

• promocja piłki ręcznej i zainteresowania tą wspaniałą grą wielu uczniów, z których w przyszłości wyrosną zawodnicy klubowi, reprezentanci kraju lub kibice szczypiorniaka,

• propagowanie aktywnego stylu życia zarówno dzieci jak i ich rodziców – integracja rodzin i społeczeństwa, szeroko pojęta promocja sportu wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodziców.

• przeciwdziałanie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży, poprzez przekazywanie i utrwalanie stosowania zasad fair play wykorzystanie i rozwój potencjału szkoleniowo-organizacyjnego Związku Piłki Ręcznej w Polsce oraz Wojewódzkich Związków Piłki Ręcznej.

W turnieju mogą uczestniczyć drużyny piłki ręcznej złożone z dziewcząt i chłopców reprezentujące Szkoły Podstawowe zakwalifikowane do projektu Gramy w Ręczną. Zgłoszone drużyny mogą składać się z max 20 zawodników. Opiekę nad drużyną sprawuje trener, instruktor lub nauczyciel wychowania fizycznego.

Regulamin turnieju