Od 15 maja ruszyło głosowanie w 6. Edycji Budżetu Obywatelskiego. Swoje głosy na projekt OGW-39: „Wsparcie klubów piłki ręcznej z województwa małopolskiego szansą na rozwój i popularyzację szczypiorniaka” można oddawać na trzy różne sposoby:

– internetowo na stronie https://malopolska.budzet-obywatelski.eu/glosowanie ,

– tradycyjnie, wrzucając kartę do urny zlokalizowanej w jednym z 18 punktów głosowania,

– korespondencyjnie, poprzez przesłanie karty do głosowania z dopiskiem „Budżet Obywatelski” na adres rzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego lub jednej z Agend Zamiejscowych.

Poniżej przedstawiamy jak oddać głos w kilku prostych krokach:

Najszybciej i najwygodniej będzie można zagłosować przez Internet – w zakładce „Zagłosuj” na stronie bo.malopolska.pl. Po wybraniu “Rozpocznij głosowanie” należy uzupełnić swoje dane oraz wybrać zadanie ogólnowojewódzkie OGW-39 i dowolne zadanie regionalne. Następnym krokiem jest zweryfikowanie danych poprzez wpisanie kodu, który przyjdzie w wiadomości wysłanej SMS i zatwierdzenie swojego głosu!

Projekt można wpierać również w tradycyjny sposób. Na karcie do głosowania należy uzupełnić swoje dane drukowanymi literami: pesel, imię i nazwisko. Następnie w miejscu na „kod zadania” należy wpisać OGW 39, a w miejscu na „nazwę zadania” – „Wsparcie klubów piłki ręcznej z województwa małopolskiego szansą na rozwój i popularyzację szczypiorniaka”. Żeby głos był ważny, trzeba również wybrać dowolne zadanie regionalne i zaznaczyć region, który się zamieszkuje.
Na zakończenie należy podpisać się w miejscu na „podpis głosującego”, a prawidłowo wypełniony głos wrzucić do urny umieszczonej w jednej z 18 lokalizacji:

https://bo.malopolska.pl/wydarzenia/glosowanie

Swoje głosy można przesyłać również korespondencyjnie poprzez przesłanie karty do głosowania z dopiskiem „Budżet Obywatelski” na adres: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków; Agend Zamiejscowych w: Oświęcimiu (ul. Górnickiego 1, 32-600 Oświęcim), Tarnowie (al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów), Miechowie (ul. Warszawska 10, 32-200 Miechów), Nowym Sączu (ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz), Nowym Targu (al. 1000-lecia 44, 34-400 Nowy Targ), Zakopanem (ul. Kościeliska 7, 34-500 Zakopane). Decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego lub jednej z Agend Zamiejscowych. W jednej przesyłce pocztowej można przesłać więcej niż jedną wypełnioną kartę do głosowania.

Aby głos był ważny:

– głosować można wyłącznie od 15 maja 2023r. do 16 czerwca 2023r. tradycyjnie oraz do 18 czerwca 2023r. elektronicznie;

– należy mieć ukończone 16 lat;
– należy mieszkać na terenie małopolski (nie trzeba być na jej terenie zameldowanym);
– trzeba uzupełnić zadanie zarówno ogólnowojewódzkie jak i regionalne;
– na zadanie zgłoszone w danym regionie może głosować jedynie mieszkaniec zamieszkujący dany region, którego zadanie dotyczy; w przypadku, kiedy mieszkaniec oddał głos na zadanie z regionu, w którym nie mieszka, głos uznaje się za nieważny;
– przy drukowaniu kart do głosowania, dwie strony karty trzeba wydrukować na jednej kartce papieru.

Więcej informacji jak głosować: https://bo.malopolska.pl/wydarzenia/pom%C3%B3%C5%BC-nam-rozdzieli%C4%87-14-mln-z%C5%82-na-dobre-pomys%C5%82y

Wszystkie osoby, których obszar zamieszkania na to pozwala, bardzo prosimy również o wsparcie lokalnych inicjatyw promujących piłkę ręczną w Małopolsce.

Osoby zamieszkujące: Miasto Kraków, powiat krakowski, powiat miechowski oraz powiat olkuski, prosimy o wsparcie projektu zgłoszonego przez SPR Olkusz: KOM – 34 „Spotkania ze szczypiorniakiem”.

Osoby zamieszkujące powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski, tatrzański oraz miasto Nowy Sącz, prosimy o wsparcie projektu zgłoszonego przez UKS Świt Szaflary: MPD – 28 „PIŁKA RĘCZNA – szkolenie oraz udział w rywalizacji sportowej”.

Zapraszamy do wsparcia Piłki Ręcznej w Małopolsce!