Zarząd MZPR informuje, że od dnia 1 stycznia 2022 r. będzie obowiązywał nowy druk delegacji sędziowskiej według wzoru prezentowanego poniżej:


Nowe delegacje są numerowane.
Rozliczenia na starych drukach nie będą honorowane.

Informacja dla sędziów:
Delegacje są do nabycia w biurze MZPR w godzinach jego pracy:
środa 16:00 – 19:00
Stare delegacje będą wymienione – nieodpłatnie – na nowe, według proporcji 1:1.