Małopolski Związek Piłki Ręcznej ogłasza konkurs na:

  • trenera kadry wojewódzkiej dziewcząt (rocznik 2008),
  • trenera kadry wojewódzkiej chłopców (rocznik 2008).

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie na adres mailowy Związku (biuro@mzpr.pl) wypełnioną ankietę, wraz ze skanem dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia trenerskie. Ostateczny termin zgłaszania ofert upływa w dniu 31.12.2021 r.

Ankieta – oferta na stanowisko trenera kadry wojewódzkiej