Zarząd Małopolskiego Związku Piłki Ręcznej powierzył prowadzenie Kadr Małopolski następującym trenerom:

• Kadra Małopolski w Piłce Ręcznej Dziewcząt 2007 – trenerki Anna Burek, Krzysztofa Pietrykowska

• Kadra Małopolski w Piłce Ręcznej Chłopców 2007 – trenerzy Sławomir Karwowski, Piotr Sądowicz

• Pion Dziewcząt Kadr Małopolski w Piłce Ręcznej Plażowej – trener Kamil Zawada, trenerka Patrycja Głąbik

• Pion Chłopców Kadr Małopolski w Piłce Ręcznej Plażowej – trenerzy Wiktor Witowski, Leszek Wójcik