Komisje MZPR

Komisje MZPR

 

Komisja Rewizyjna:
Dorota Błoniarczyk – Przewodnicząca KR
Iwona Rudek – V-ce Przewodnicząca KR
Krzysztof Janas – Członek KR

Komisja Sędziowska:
Krzysztof Jac – Przewodniczący KS MZPR
Marcin Wrona – Z-ca Przewodniczącego / Sekretarz KS MZPR
Tomasz Stinia – Członek / Referent ds. Obsady KS MZPR
Michał Janas – Członek / Referent ds. szkolenia KS MZPR
Piotr Węgrzyn – Członek KS MZPR

Komisja Gier i Dyscypliny
Wojciech Marcinek – Przewodniczący KGiD
Szymon Świętek – Członek KGiD
Filip Pach – Członek KGiD
Daniel Hardek – Członek KGiD

Rada Trenerów:
Sowa Jan – Przewodniczący Rady Trenerów

Komisja Zmiany Barw Klubowych:
Ryszard Tabor – Przewodniczący Komisji Zmiany Barw Klubowych

ADRES:

MZPR
os. Zgody 13a,
31-950 Kraków

KONTAKT:

+48 887 666 778

biuro@mzpr.pl

GODZINY OTWARCIA:

Biuro MZPR
Środa: 13:00 – 16:30
Piątek: 9:00 – 13:00